Aktuality

23.11. v 21:26

Závody online

Níže je odkaz na YouTube kanál, kde budete moci živě sledovat české skokanské soutěže. Můžete si zde prohlédnout i minulé závody.

j

https://www.youtube.com/channel/UCv1uiTXSaDnQA0Iw7UVErMg

23.11. v 21:15

Informace ke vstupu do bazénu

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR, platného od 22.11.2021, jsme povinni  kontrolovat, zda před vstupem do naší provozovny dodržujete podmínky pro vstup, uvedené v jednotlivých bodech tohoto opatření:

 §

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1028.pdf

 l

Z tohoto důvodu nebude nadále možné vstupovat, na vydané vstupní karty, přes turnikety bez předchozí kontroly u pokladních.

 §

Prosíme, aby všichni vstupující, za účelem využívání pronajatých drah, bez vyzvání dokladovali, nařízeným způsobem, svou bezinfekčnost.

ů

Pro vstup do naší provozovny pro sportovní oddíly registrované u sportovních svazů platí:

 n

Bod I/14   písmeno d) 

v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; 

 n,

jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; 

ů

Bc. Marešová Pavlína

Česká Unie Sportu - Plavecký stadion Podolí Podolská 74, 147 00 - Praha 4

23.11. v 21:10

MČR Brno

Gratulujeme všem skokankám a skokanům k výkonům na Mistrovství ČR v Brně. Doufáme, že jste si to užili a závody Vás motivují k novým skokům, které nám budete moci předvést

na Vánočním kontrolním závodě na Slavii v Praze Edenu v sobotu 18. 12.

Těšíme se na Vás!

h¨¨

 

20.11. v 22:39

MČR Brno 20. - 21. 11.

Gratulujeme všem skokankám a skokanům k dnešním výkonům a i zítra můžete fandit online:

Den 2

5

https://m.youtube.com/watch?v=zsRgrrvBRJE&feature=youtu.be

F

Díky, držte palce!

20.11. v 08:00

MČR v Brně 20. - 21. 11.

Držte nám dnes a zítra palce na Mistrovství ČR v Brně. 

Fandit nám můžete online:

l

Den 1.

https://youtu.be/WnBwrJ8r4hY

l

Díky a doufáme, že vám předvedeme krásné skoky

2.11. v 20:51

MČR v Brně 20. - 21. 11.

O víkendu 20. - 21. 11. se na vás těšíme na Mistrovství ČR v Brně na Bazénu za Lužánkami

Prosíme o potvrzení účasti do 5. 11. , abychom mohli zarezervovat ubytování. 

,

Seznam závodníků a další info naleznete ZDE

k

Těšíme se na vás a držíme pěsti!

2.11. v 20:31

Aktuální info pro vstup na bazén PSP

 

 

"Dobrý den,

Dne 16.9.2021 jsme vám zasílali upozornění týkající se  nutnosti dodržovat aktuálně platné podmínky pro vstup do PSP. 

Vzhledem k tomu, že se tyto podmínky od 1.11.2021 mění, zasíláme vám aktuální informace (viz příloha) a zároveň upozorňujeme na skutečnost, že za bezinfekčnost plavců a žáků, kteří se účastní organizované výuky nebo tréninku odpovídá sportovní klub nebo pedagogický dozor.  Individuálně vstupující plavci atd. , s vyjímkou dětí do 12 let, mají nadále povinnost prokazovat svou bezinfekčnost před průchodem turniketu do areálu PSP.  Způsob prokazování – viz příloha.

 ,

Bc. Marešová Pavlína

Česká Unie Sportu - Plavecký stadion Podolí Podolská 74, 147 00 - Praha 4"

 

 

2.11. v 20:21

Výsledky Memoriálu Ády Maitnera

Gratulujeme všem skokankám a skokanům k jejich výsledkům na prvních závodech nové sezóny. Doufáme, že jste si to užili a závody vás motivují k novým skokům a ještě lepším výsledkům.

Výsledky naleznete ZDE

23.10. v 20:13

Memoriál Ády Maitnera 23. - 24. 10.

Rozpis soutěží naleznete ZDE

h

Výsledky závodu najdete na odkazu:

https://diverecorder.co.uk/live/index.php

k

Závod online naleznete na odkazu:

https://youtu.be/qIEFBR4aCKA

l

Držte nám palce i zítra!

30.9. v 20:17

Aktuální informace covid

Dovolujeme si vás upozornit, že i přes další rozvolnění covidových opatření musíme nadále dodržovat platné podmínky pro vstup do plaveckých areálů, viz níže.

Proto musíme nadále vyžadovat testy - mohou být antigenní, nebo certifikát o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, v týdenním cyklu.

Děkujeme, že tyto podmínky respektujete a umožňujete nám a svým dětem trénovat.

h

Je to z následujících důvodů:

1. Tréninky probíhají na bazénech, ve veřejném prostoru, kam chodí nejen členové našeho oddílu, ale i další sportovci a hlavně veřejnost. Bazény mají svá pravidla. Oproti veřejnosti máme tu výhodu, že sportovci nemusí prokazovat bezinfekčnost při každém vstupu, ale pouze 1x za 7 dní.

2. Děti ve skupinách se střídají a nejsou stálé. Celkový počet přesahuje 20, i když není na tréninku vždy všech 20 osob.

Aktuální pravidla pro sport:

Amatérští i profesionální sportovci v počtu do 20 osob nebudou potřebovat test znovu v případě, že se jedná o stálou skupinu. 

Pokud jde o nepravidelné aktivity, proměnný kolektiv, kde se ad hoc scházejí různé skupiny, tam test vyžadován bude. Výsledek antigenního testu pro takové případy bude platný sedm dní.

3. Jsme zodpovědní za vedení seznamů přítomných a kontrolu testů.

3. Jsme z.odpovědní zla vedení seznamů přítomných a kontrolu testů.

Děkuji za pochopení a pomoc

Hanka Novotná

16.9. v 19:57

Aktuální informace pro vstup do Plaveckého stadionu Podolí

Dovolujeme si vás upozornit na aktuálně platné podmínky pro vstup do plaveckých areálů a děkujeme, že tyto podmínky respektujete a umožňujete nám a svým dětem trénovat.

Hanka Novotná

o

Sportovní kluby registrované u sportovních svazů – podmínky pro vstup

Za bezinfekčnost svých plavců, vstupujících do areálu Plaveckého stadionu Podolí, zodpovídá sportovní klub. Jednotliví plavci se individuálně, při příchodu,  neprokazují a vstupují turniketem na základě načtení vstupního média – viz citace níže:

 

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní a jiné. 

 

d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; pro účastníky pravidelných aktivit organizované sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,

4.9. v 22:18

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí členové oddílu USK Praha skoky do vody,

zdravím všechny a přikládám další informace ohledně začátku tréninků v bazénu v Podolí.

h

1) Začátek tréninků pondělí 6.9.2021

j

TRÉNINKY - přiložené rozvrhy mohou být případně upraveny podle aktuální situace

2) Začátečníci  2 - 3x týdně

j

Den

Sucho

Voda

Pondělí

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Středa

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Čtvrtek - pouze po dohodě

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

j

3) Reprezentanti, kandidáti reprezentace a pokročilí

Na základě školního plánu a osobní domluvy až 5x týdně podle věkové kategorie, případná možná kombinace s tréninky na Slavii

 l

Den

Sucho

Voda

Pondělí

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Úterý

17:15 - 18:15

18:15 - 19:30

Středa

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Čtvrtek

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Pátek

17:00 - 18:00

18:00 - 19:30

ů

4) Testy na covid

Prosím o předložení antigenního nebo PCR testu z oficiální laboratoře před prvním tréninkem, a poté vždy každý první den v týdnu nebo ve dni, kdy jde dítě v týdnu poprvé na trénink, tak abychom dodrželi 7 denní cyklus, jak je stanoveno v nařízení vlády. A to až do zrušení nebo změny tohoto vládního nařízení.

Testy nemusí předkládat plně očkovaní a ti, kteří předloží písemné potvrzení od lékaře, že prodělali covid v posledních 180 dnech.

¨ů

5) Dále prosím o informaci:

1. všechny  členy, kteří se rozhodli ukončit členství v klubu skoků do vody, aby nám to dali urychleně oficiálně na vědomí - domluvíme se pak na vrácení adekvátní částky ze zaplacených příspěvků za rok 2020.

2. všechny členy, kteří budou pokračovat v tréninku, aby nám dali na vědomí časové možnosti tréninků, podle školních rozvrhů a rozvrhů dalších aktivit, abychom mohli domluvit, případné úpravy tréninkových hodin. Poté se domluvíme na započtení adekvátní částky ze zaplacených příspěvků za rok 2020.

3. Kdo ještě případně nevrátil kartičku na vstup do Podolí, je možné tak učinit do 10.září.

jk§

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás

Hanka Novotná

4.9. v 21:45

Dokumenty - aktuální informace pro sportovce

Dobrý den,

pro upřesnění podmínek účasti na tréninku a podmínek vstupu na bazén a do tělocvičny přikládám dokumenty: Aktuální informace pro sportovce - NSA a Pravidla a nařízení, kterými se musíme řídit a jejichž dodržování musím jedenkrát za 7 dní kontrolovat.

Viz:

1) c. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

k2) V případě vstupu do areálu musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

• absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

• absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,

• na místě absolvovat antigenní test určený k sebetestování laiky,

• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,

• mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 

• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

h3) f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

h

Pokud budou školy testovat v jiných intervalech než 7 dní, budeme požadovat splnění jedné z požadovaných podmínek v intervalu 7 dní.

h

Upozorňuji, že z důvodu ochrany všech dětí, trenérů i rodinných příslušníků budu požadovat oficiální doklad, který potvrdí absolvování některého z testů nebo potvrzením školy. provedení antigenního testu na místě provedeným před tréninkem předenérem.

Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že jsem zodpovědná za všechny členy klubu, pouze čestné prohlášení nebude dostatečné.

Samozřejmě budeme sledovat vývoj situace a budeme se snažit vás informovat.

v

Děkuji za pochopení

Hezký den

Hanka Novotná

17.8. v 21:10

Sezóna 2021/2022

Vážení rodiče, milí členové oddílu USK Praha skoky do vody,

po dlouhé pauze způsobené pandemií coranaviru zahajujeme opět tréninky v bazénu v Podolí.

Doufáme, že coronavirus opět nezasáhne a vláda nám nezavře bazény.

j

I. Tréninky v sezoně září 2021 - červen 2022 budou probíhat následovně:

1. Zahájení tréninků ................................. 6.9.2021

2. Počet tréninků v týdnu

Začátečníci a pokročilí ............................... 2 - 3x týdně

Reprezentanti a kandidáti reprezentace ... až 5x týdně

podle věkové kategorie

Skupiny budou rozděleny po dohodě s osobními trenéry.

l

3. Rozvrh hodin - tréninky budou probíhat v následujících dnech a hodinách.

j

Den

Sucho

Voda

Pondělí

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Úterý

17:15 - 18:15

18:15 - 19:45

Středa

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Čtvrtek

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Pátek

17:00 - 18:00

18:00 - 19:30

k

II. Trenéři

Hlavní trenér - Hana Novotná

Repre trenér - Iveta Jirková

Trenéři - Robert Choutka, Marian Gill, Heidi Bártová, David Vodička, Bára Juchelková, Saša Klocoková, Sandra Brzáková Guthová

Balet - Žeňa Vrublevskij

Gymnastika - Katka Kohoutová

h

III. Příspěvky na trénink

Trénink 2 - 3x týdně

5 měsíců - září 2021 - leden 2022..... 6.500 Kč

1 měsíc ........ .................................... 1.300 Kč

j

Z příspěvků na trénink za září 2021 - leden 2022 bude odečtena část příspěvků zaplacených v roce 2020 odpovídající neodchozeným hodinám v měsících, kdy neprobíhaly tréninky z důvodu pandemie.

k

IV. Přihláška nového člena klubu s podmínkami členství je umístěna na stránkách oddílu USK Praha ZDE

.

V. Po dobu trvání nebezpečí nákazy coronavirem se budou podmínky vstupu na bazén a do tělocvičny řídit aktuálními nařízeními vlády a následujícími podmínkami klubu.

1) Vstup na tréninky

1. Děti do 13 let - budeme požadovat antigenní test 1x za 14 dní vždy při prvním tréninku v daném týdnu.

2. Děti od 13 let - budeme požadovat:

- certifikát o plném očkování - plně očkovaní nemusí předkládat test pro běžný trénink.

- neočkovaní musí předkládat PCR test 1x za 14 dní vždy při prvním tréninku v daném týdnu.

- neočkovaní, kteří prodělali covid musí předložit potvrzení od lékaře, že v posledních 180 dnech covid prodělali.

.

2) Účast na soutěžích a soustředěních v České republice

1. Děti do 13 let - budeme požadovat antigenní test před odjezdem na danou akci.

2. Děti od 13 let - budeme požadovat:

- certifikát o plném očkování - plně očkovaní nemusí předkládat test před zahájením akcí konaných v ČR.

- neočkovaní musí předkládat PCR test před zahájením akcí konaných v ČR.

- neočkovaní, kteří prodělali covid musí předložit potvrzení od lékaře, že v posledních 180 dnech covid prodělali.

.

3) Účast na soutěžích a soustředěních v zahraničí

1. Od účastníků všech věkových kategorií budeme požadovat:

- certifikát o plném očkování - plně očkovaní nemusí předkládat test před zahájením akcí konaných v zahraničí.

- PCR test musí být předložen před odjezdem do zahraničí pouze v případě, že organizátor mezinárodní akce nebo stát, kde se soutěž koná, bude PCR test požadovat od všech účastníků.

- neočkovaní musí předkládat PCR test před zahájením akcí konaných v zahraničí.

- neočkovaní, kteří prodělali covid musí předložit potvrzení od lékaře, že v posledních 180 dnech covid prodělali.

2. Při účasti na mezinárodních akcích musí rodiče zajistit pojištění dětí i pro případ karantény z důvodu onemocnění covidem.

3. V případě nákazy covidem v zahraničí musí rodiče uhradit náklady na pobyt nakaženého účastníka, pobyt v karanténě nebo v nemocnici a zajistit dopravu zpět do ČR.

4. Po návratu ze zahraniční akce musí všichni účastníci dodržovat pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví v dokumentu "OCHRANNÉ OPATŘENÍ” v aktuálním znění, pro danou zemi. Především ti, kteří nemají certifikát o plném očkování a kterých se netýkají vyjímky z těchto opatření, jako jsou:

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5, 

b) občané ČR a občané Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b a 

c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a; 

.

Pro případné další informace pište na mail: hanynovotna@volny.cz nebo volejte na tel.: 777 240 460.

.

Děkuji a těšíme se na vás!

.

Hana Novotná a tým trenérů oddílu USK Praha skoky do vody

30.5. v 21:51

Aktuální informace

Vážení rodiče a členové Klubu USK Praha - skoky do vody

 hhh

Omlouvám se, že píši po tak dlouhé době, ale bohužel jsme neměli k dispozici žádné zprávy, které bychom vám mohli sdělit. A i když to vypadá, že pandemie povoluje, situace je stále nejistá a těžko předvídatelná.

Co se týká bazénů, tak bohužel má naše vláda zatím jiné priority než je tělesný pohyb a sportovní aktivity dětí.

hhh

I přes velkou snahu Českého svazu plaveckých sportů a jeho zapojení do konzultací týkajících se otevření bazénů, jsou tyto stále na posledním místě žebříčku vládních priorit rozvolňování. Otevírají se venkovní koupaliště a bazény, ale v Praze neexistuje žádný venkovní bazén, který by byl vybaven pro skoky do vody, kde bychom mohli trénovat.

hhh

Nicméně otevírání bazénů záleží především na jejich provozovatelích a je hlavně ovlivněno finanční náročností provozu bazénů a podmínkami státních covidových kompenzací. To znamená, že každý provozovatel si musí nejdříve spočítat, jestli mu finance získané ze vstupného veřejnosti a nájmu klubů zaplatí náklady na provoz a jestli převýší státní covidové dotace. Pokud se mu to nevyplatí, neotevře. To je i situace vnitřního bazénu na Slavii, který otevře pouze venkovní bazén a vnitřní otevře, doufejme, na novou sezonu od září.

hhhh

V pátek 28.5. sice vláda povolila otevírání i vnitřních bazénů od pondělí 31.5., ale bohužel za velmi striktních a omezených podmínek. Je stanoven limit pro celkový možný počet návštěvníků, který je 1 osoba na 15m2, návštěvníci se musí prokázat testy při každém vstupu a není přesně stanoveno, jak je tomu u registrovaných sportovců.

hhh

Bazén v Podolí otevírá venkovní i vnitřní bazény, ale s velmi omezenou kapacitou. Celková možná kapacita se dělí na sportovní kluby a veřejnost. 

Dnes jsem dostala rozpis hodin, které vedení bazénu určilo pro sportovní kluby. Tento rozpis je zatím platný na první týden od 31.5.2021, dále se uvidí podle vývoje situace.

Pro skoky do vody máme k dispozici pouze hodiny od 9:30 do 11:00 hodin. Tyto hodiny jsou nyní vyhrazené pro reprezentanty, kteří se připravují na Mistrovství Evropy juniorů. Standardní odpolední hodiny nemáme.

hhh

Je mi to velmi líto, ale z těchto důvodů nebudeme moci do konce června v bazénu v Podolí trénovat. Pokud se situace nezmění.

hhh

Doufám, že se situace přes léto zlepší natolik, že budeme moci začít od září zase trénovat podle starého tréninkového rozvrhu, jak je uveden na našich stránkách. Hodiny máme již objednané.

hhh

Nicméně chápu, že jste mohli pro vaše děti najít jiné činnosti, které byly během pandemie dostupnější a jsem, v případě, že se rozhodnete nepokračovat ve skocích do vody, samozřejmě připravena vrátit vám neodebranou část příspěvků, které jste platili v září loňského roku na trénink dětí. V tom případě mi napište mail a já vám peníze zašlu zpět.

hhh

Budeme ale nesmírně rádi pokud nám zachováte přízeň a vaše děti se vrátí zpět k nám do bazénu a budou ve skocích pokračovat.

hhh

Informace ohledně tréninků, závodů i dalších aktivit budou i nadále na stránkách.

hhh

Přeji vám krásné léto plné pohody a hlavně zdraví.

Děkuji Vám mnohokrát a budeme se na Vás těšit!

Hezký den

Mgr. Hana Novotná a celý team trenérů USK Praha

3.12.2020 v 14:48

Aktuální informace

Vážení rodiče a milé děti,

omlouvám se za zpoždění zaslání informací. Bohužel se nařízení vlády stále mění a nejsou vždy jasně a srozumitelně definovaná. A také jejich výklad se občas u různých subjektů liší. Chtěla jsem vám zaslat ucelené informace a proto píši až nyní.

Současná situace týkající se otevření bazénů je stále velmi složitá a proto i možnosti obnovení tréninků jsou velmi omezené.

Jak všichni víte, na základě rozhodnutí vlády dochází od 3.12.2020 k rozvolňování hygienicko-epidemiologických opatření s tím, že Česká republika je stále v nouzovém stavu. Sportování je možné, ovšem za velmi přísných podmínek. Počet sportovců na sportovišti je omezen a cvičit se může pouze v rouškách.  

Otevírání bazénů a interní podmínky vstupu také záleží na jednotlivých subjektech, na jejichž rozhodnutí nemáme bohužel žádný vliv.

Situace bazénů v Praze od 3.12.2020, kde mohou tréninky skoků do vody probíhat je následující:

 

1) Bazén Slavia Praha - Eden bude pro tréninky všech plaveckých sportů otevřen nejdříve od 4.1.2021.

 

Vedení bazénu nám udělilo výjimku a umožní nám tréninky na suchu v naší tělocvičně, ale pouze pro juniorskou reprezentaci a juniorský výběr. A i tyto tréninky mohou probíhat v omezeném počtu osob stanoveném nařízením vlády a za předpokladu dodržování stanovených bezpečnostních a hygienických opatření - 1 osoba na 15m2, vstup a cvičení je možné pouze s rouškami. To znamená 8 osob včetně trenérů = 6-7 dětí a 1-2 trenéři na tréninkovou jednotku.

 

2) Bazén Praha Podolí

 

Informace zaslané Českou Unií Sportu - Plavecký stadion Podolí Podolská 74, 147 00 - Praha 4

Provoz bazénu probíhá v omezeném provozu, bylo nutno některé z tréninků zrušit nebo omezit. Tréninkům budou vyhrazeny pouze 4 plavecké dráhy v rámci celého dne. Na každé dráze může být pouze 9 plavců + 1 trenér tj. celkem 10 osob.

Limit 10 osob se týká také tréninku skoků do vody, vodního póla, potápění a Seniorfitnes.

Zbylé čtyři plavecké dráhy – prostor o velikosti 4 plaveckých drah – je určen plavající veřejnosti.

Pobyt v šatnách bude omezen na 10 osob (v jednom časovém úseku).

Prosíme o dodržování všech nutných nařízení včetně těch hygienických.

Upozorňujeme, že počet sportovců přítomných na jednotlivých trénincích bude evidován na našem turniketovém systému. 

Nedodržování nastavených pravidel bude důvodem k vypovězení naší vzájemné smlouvy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci 

Bc. Marešová Pavlína

Česká Unie Sportu - Plavecký stadion Podolí Podolská 74, 147 00 - Praha 4

 

Vzhledem k omezení počtu sportujících je možné zajistit trénink v Podolí také pouze pro juniorskou reprezentaci a juniorský výběr. A i tyto tréninky mohou probíhat v omezeném počtu osob stanoveném podmínkami bazénu Podolí a nařízením vlády a za předpokladu dodržování stanovených bezpečnostních a hygienických opatření - 1 osoba na 15m2, vstup a cvičení je možné pouze s rouškami. To znamená 10 osob včetně trenérů = 8-9 dětí a 1-2 trenéři na tréninkovou jednotku.

 

 

Vážení rodiče,

je to výjimečná doba a situace. Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a omezením nejsme schopni zajistit tréninky dětí zařazených v přípravce a žákovských kategoriích. Již zaplacené příspěvky, za období po které nebylo a nebude možné trénovat, budou samozřejmě převedeny do dalšího období.

Rádi bychom vás ujistili, že rozhodnutí, které jsme udělali bylo velmi těžké, ale vzhledem k nadcházejícím prázdninám a vánočním svátkům, bychom neradi ohrozili zdraví vašich dětí i trenérů.

 

O změnách situace vás budeme informovat.

Doufám, že nám zachováte přízeň a po obnovení standardních podmínek budete ve skocích pokračovat.

Opravdu neradi bychom vás ztratili.

Děti nám moc chybí.

 

Děkuji za pochopení a trpělivost

 

Hanka Novotná a tým trenérů

USK a Slavia Praha

16.11.2020 v 15:35

Aktuální informace

Milí rodiče a děti,

je nám velmi líto, že stále nemůžeme skákat a že bazény zůstávají zavřené. Bohužel současná pandemická situace a nařízení vlády neumožňuje otevření bazénů a tělocvičen. My jsme z tohoto stavu také velmi nešťastní a byli bychom rádi, aby už naše děti mohly bazény navštěvovat.

 

Doufáme, že ve svém plném školním domácím programu najdete i chvilku na cvičení. Připomínáme, že sady cvičení najdete v pdf. souborech uložených na našich stránkách v záložce "Cvičení na suchu".

Nově jsme přidali jeden soubor s námětem na rozcvičku a jeden s odkazy na videa s cvičeními jak všeobecnými, tak speciálními přímo pro skoky do vody.

 

Rodiče, Vás prosíme o trpělivost, chápeme, že současná epidemiologická situace je pro všechny velmi náročná.

Samozřejmě počítáme s tím, že pokud bude Vaše dítě i nadále ve skocích pokračovat, upravíme ve druhém pololetí výši příspěvků v závislosti na době nemožnosti poskytování tréninků jak v bazénu, tak i na suchu.

 

Myslíme na Vás a doufáme, že všichni opět přijdete až se situace změní a otevřou se bazény a tělocvičny.

 

Těšíme se na Vás!

 

Hanka Novotná a tým trenérů USK Praha

8.10.2020 v 21:56

Zrušení tréninků a přesun termínu Memoriálu Ády Maitnera

Milí rodiče, skokanky a skokani,

na základě usnesení vlády ČR bohužel musíme od zítřka pátku 9. 10. včetně zrušit veškeré tréninky. Tréninky jsou zrušeny zatím po dobu 14 dní.

Soutěž Memoriál Ády Maitnera bude přesunuta na nejbližší možný termín.

Průběžně Vás budeme informovat.

Těšíme se na Vás, až to bude možné, a všem přejeme hodně zdraví.

7.10.2020 v 21:17

Memoriál Ády Maitnera bez diváků

Vážení rodiče a přátelé skoků do vody,

vzhledem k nouzovému stavu a proticovidovým opatřením budeme bohužel muset uspořádat závody Memoriál Ády Maitnera bez diváků.

Ale abyste mohli sledovat soutěže vašich dětí, připravujeme pro vás on-line přenos ze závodů.

gg

Závody budete moci sledovat na následujících odkazech:

https://youtu.be/qIEFBR4aCKA den 1 = 17/10

https://youtu.be/Oeo_dQvjZpM den 2 = 18/10

gg

Výsledky poběží i na diverecorderu:

https://diverecorder.co.uk/live/index.php

gg

Doufáme, že i přes nepřítomnost rodičů si děti závody užijí.

3.10.2020 v 21:07

Uzavřená galerie pro diváky

Z důvodu zhoršené koronavirové situace je až do odvolání uzavřena galerie pro diváky. Není možné sledovat trénink. Pro účastníky tréninku, děti a trenéry, se nic nemění.

Děkujeme za Vaši spolupráci a respektování požadavku.